Instalace topné folie na stěnu restaurace, sociálního zařízení a zázemí

 

Vytápěná plocha 70 m2
Výška místností 2,8 m
Tepelné ztráty místností 68 W/m2
Instalovaná plocha topných folií 400 W/m2 7 m2
Instalovaná plocha topných folií 220 W/m2 15 m2
Instalovaný výkon celkem 4,1 kW
Pořizovací náklady na materiál bez DPH 31 193 Kč
Cena práce bez DPH 12 550 Kč
Náklady celkem bez DPH 43 743 Kč
Očekávaná roční spotřeba 5 242 kWh
Očekávané roční náklady na vytápění včetně DPH 12 580 Kč