Vytápění topnými foliemi

Topné folie jsou moderní, zdravý a úsporný zdroj tepla, který sálá infra vlny na libovolně velké ploše.  Zdrojem sálavého tepla je vrstva uhlíkové pasty, která s minimálními ztrátami proměňuje elektrickou energii v tepelné vlny. Mají široké využití jak pro rodinné domy, tak pro průmyslové a hospodářské stavby, nevyjímaje terária, voliéry atd.

Hlavní výhody topných folií MAXECO

  • samoregulace
  • nízké pořizovací a provozní náklady
  • pohodlí a rychlý náběh teploty v místnosti
  • nulové náklady na údržbu
  • záruka 10 let
  • životnost je stejně dlouhá jako životnost měděných kabelů ve stěnách domů

Infračervené vlnění je součástí každého zdroje tepla, včetně našeho slunce. Jednotlivé zdroje tepla (kamna, radiátor, topná spirála, uhlíková tkanina) se liší účinností, jinak řečeno množstvím ztrát, které vznikají při proměně jedné energie v druhou. Aby radiátory plynového topení vyzářily určité množství infračerveného záření, musí energie uložená v plynu rozpohybovat elektrony v kovu kotli, ta pak rozhýbe molekuly vody, voda předá energii radiátorů a nakonec radiátory částečně vyzáří infračervené záření a z velké části ohřejí vzduch v místnosti, který pak ohřívá stěny a všechny předměty. 

U topných folií tento zdlouhavý proces vzájemného si předávání energií odpadá. Elektrická energie se v uhlíkových vláknech proměňuje v infračervené vlny, které pak ohřívají naše těla. A to prosím dělá s minimálními ztrátami. Je to jako opalovat se na horách, na sněhu, jen tak v plavkách i když je teplota okolního vzduchu pouhých 5°C.

Topná folie je vaše vlastní Slunce v domě

V našem případě se jedná o topné folie již třetí generace se samoregulací zvyšující úspornost. První generace folií byla zhotovena na principu nanesené uhlíkové vrstvy. Druhá generace topných folii místo uhlíkové vrstvy používala uhlíkové vlákno, ale neměla samoregulaci.

Samoregulace

Největší výhodou fólií MAXECO je samoregulační schopnost, která snižuje náklady na vytápění.  Tato schopnost je založena na principu tepleného odporu. Když se zvyšuje teplota fólie, zvyšuje se i elektrický odpor. Podle Ohmova zákona pak klesá proud, což má za následek snížení příkonu a tím i spotřebu elektrické energie.  Elektrický proud prochází vrstvou molekul uhlíku, které jsou v nosném polymeru. Ve studeném stavu se nachází těsně vedle sebe a s narůstající teplotou se molekuly od sebe vzdalují. Tím roste odpor elektrického proudu a klesá výkon (viz obr. č. 1).

Samoregulace fólií zajišťuje úsporu elektrické energie až o 27 %. Tato úspora spočívá v tom, že se už před dosažením nastavené teploty na termostatu s rostoucí teplotou fólie začíná snižovat proud a tím i příkon. Říkáme tomu modulace. Princip modulace je znázorněn na grafu č. 1. K dispozici máme fólie s modulací do 25 % a do 50 %.

Použití samoregulace má také tu výhodu, že předchází nežádoucímu přehřátí nášlapné vrstvy v případě překrytí izolantem (designový koberec, komoda apod.). Při plánování uložení fólií máme volnější ruku s rozmístěním nábytku. Dokážeme předcházet, tzv. „studeným dírám“ při pozdějším přemístění nábytku apod. 

Princip přechodu mezi teplým a studeným stavem