Autoservis

 Instalovaní topné folie do prostorů dílen a příslušenství autoservisu, instalace na strop dílny. 

 

Vytápěná plocha 164 m2
Výška místností 3,6 m
Tepelné ztráty místností 80 W/m2
Instalovaná plocha topných folií 220 W/m2 63 m2
Instalovaná plocha topných folií 400 W/m2 5 m2
Instalovaný výkon celkem 17,1 kW
Pořizovací náklady na materiál bez DPH 83139 Kč
Cena práce bez DPH 17920 Kč
Náklady celkem bez DPH 101059 Kč
Očekávaná roční spotřeba 15114 kWh
Očekávané roční náklady na vytápění včetně DPH 29624 Kč