Cena
MAXECO

Neúměrná podpora TČ v České republice. A to 2 x – legislativou a ještě dotacemi!!§

V poslední době se stále hovoří o přínosech a výhodách využití tepelných čerpadel jako obnovitelného zdroje pro vytápění budov. Nové dotační programy a propagační kampaně značně zvýšily poptávku po těchto zařízeních. Pojďme se však podívat na skutečné podmínky a přístup, který je v této oblasti nastaven v České republice.

 

Výrazná zvýhodnění v předpisech

 

Při hodnocení energetické náročnosti budov a podílu využití neobnovitelných zdrojů energie hrají klíčovou roli legislativou stanovené faktory primární neobnovitelné energie. Zatímco běžná elektřina z veřejné sítě je v ČR zatížena jedním z nejvyšších koeficientů 2,6 napříč Evropskou unií, pro tepelná čerpadla jsou tyto faktory nastaveny výrazně níže – pouhých 0,1 pro vzduchová čerpadla a 0,3 pro ostatní typy. 

 

Jak ukazuje přehledná tabulka, rozdíl mezi faktory pro elektřinu a tepelná čerpadla je v České republice a na Slovensku vůbec nejvyšší ze všech porovnávaných evropských zemí:

 

Země

Elektřina z veř. sítě

Tepelná čerpadla

Rozdíl

Česká republika

2,6

0,1 (vzd/vzd) 0,3 (ost.)

2,5 / 2,3

Slovensko

2,6

0,1 (vzd/vzd) 0,3 (ost.)

2,5 / 2,3

Polsko

3,0

0,5

2,5

Německo

1,8

1,8*

0

Rakousko

1,91

0,4 (vzd/vzd) 0,52 (ost.)

1,51 / 1,39

Itálie

1,95

1,15

0,8

Španělsko

1,954

1,0 (vzd/vzd) 0,68 (ost.)

0,954 / 1,284

 

 

*V Německu se pro TCP použije stejný faktor jako pro elektřinu se zohledněním sezónního topného faktoru.

 

Tabulka ukazuje, že v ČR a na Slovensku je největší rozdíl 2,5, resp. 2,3 mezi faktorem pro elektřinu a velmi příznivým faktorem pro tepelná čerpadla. Podobně velký rozdíl 2,5 je i v Polsku.

 

Naopak v Německu díky metodice není mezi elektřinou a TCP žádný rozdíl. V ostatních zemích se rozdíly pohybují od 0,8 (Itálie) přes 1,51/1,39 (Rakousko) až po 0,954/1,284 (Španělsko).

 

Tato tabulka a zmíněné rozdíly velmi dobře ilustrují, jak některé země výrazně zvýhodňují nasazení tepelných čerpadel nastavením velmi nízkých koeficientů ve srovnání s elektřinou.

Tepelná čerpadla jsou tak dle těchto předpisů ze všech zdrojů vytápění výrazně nejvíce zvýhodněna a upřednostňována oproti jiným alternativám.

 

Štědré dotační podpory

 

Kromě příznivého nastavení legislativních faktorů se v ČR tepelná čerpadla také těší výrazné finanční podpoře. Například Národní program Nová zelená úsporám poskytuje domácnostem na instalaci čerpadel až stovky tisíc korun. Podobné štědré dotace pak plynou i z dalších zdrojů na krajské či obecní úrovni.

 

Přímé státní podpory v kombinaci s legislativním zvýhodněním vytvářejí pro tepelná čerpadla nepoměrně příznivější podmínky než pro jiné zdroje vytápění. Investice do těchto technologií se tak pro mnoho domácností stává nejlákavější variantou.

 

Potřeba vyváženého přístupu

 

Cílem těchto řádků není zpochybňovat samotné tepelné čerpadlo jako vhodný obnovitelný zdroj pro vytápění. Jde spíše o upozornění na výraznou nerovnováhu a značnou míru podpor, které jsou těmto zařízením v porovnání s jinými alternativami věnovány. Kromě obav z narušení tržního prostředí je nutné si položit otázku, zda takováto neúměrná zvýhodnění nejsou kontraproduktivní a zda by neměly být vyvážena rozumnou mírou podpor i pro jiné úsporné a ekologické technologie vytápění.

 

Až příliš štědrá podpora jedné konkrétní varianty totiž může vést k jejímu plýtvavému využívání i v nevhodných případech a zároveň k potlačení rozvoje jiných perspektivních řešení. Cesta k opravdu udržitelným a úsporným budovám přitom musí být založena na vyváženém a objektivním posuzování všech dostupných možností podle aktuálních okolností konkrétní stavby. Jedině tak dosáhneme kýžené rovnováhy mezi environmentálními, ekonomickými a uživatelskými přínosy.

Nezávazná poptávka

Logo Maxeco
Vyplňte údaje níže a my Vás budeme
do 48 hodin kontaktovat s nabídkou.
Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.

Chcete se stát partnerem?